Cristin-prosjekt-ID: 647115
Registrert av: REK Sist endret: 17. juni 2019, 14:22

Cristin-prosjekt-ID: 647115
Registrert av: REK Sist endret: 17. juni 2019, 14:22
Prosjekt

Forsøk på behandlingsbytte fra insulin til sulfonylurea ved mistenkt arvelig diabetes

prosjektleder

Erling Tjora
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2388

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 1. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forsøk på behandlingsbytte fra insulin til sulfonylurea ved mistenkt arvelig diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en prospektiv studie, der vi ønsker å identifisere pasienter fra barnediabetesregisteret og MODY-registeret med mulig arvelige former for diabetes, der man bruke tablettbehandling med sulfonylurea i stedet for eller i tillegg til insulinsprøyter. Vi ønsker å bruke resultater fra enkeltgenanalyser i barnediabetesregisteret og MODY registeret til å identifisere pasienter med mulig arvelig diabetes som kan ha nytte av behandling med sulfonylurea. Videre ønsker vi å kalle inn disse pasientene til utprøving av sulfonylureabehandling etter at det er gjort undersøkelser av hormonsvar på glukosebelastninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Tjora

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Eirik Søfteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pernille Svalastoga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4