Cristin-prosjekt-ID: 647273
Sist endret: 18. februar 2020, 09:34

Cristin-prosjekt-ID: 647273
Sist endret: 18. februar 2020, 09:34
Prosjekt

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe

prosjektleder

Gitte Hansen
ved UM, avd. Kulturhistorie ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UM, avd. Kulturhistorie ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 288392

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Folkekunst, kunsthåndverk • Middelalderkunsthistorie • Arkeologi • Andre geofag • Norrøn filologi • Middelalderhistorie

Emneord

Arkeologiske tekstiler • Aktør nettverks teori • Materiell kultur/gjenstander • Proveniens • Bygningsarkeologi • Byarkeologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe

Populærvitenskapelig sammendrag

Borgund var en av Norges 14 byer i middelalderen. Kaupangen er kjent fra skriftlige kilder og fra arkeologiske undersøkelser gjennom 20 feltsesonger. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. Vår tverrfaglige prosjektgruppe vil kaste nytt lys over de økonomiske og kulturelle faktorene som gjorde at Borgund oppsto, overlevde gjennom 300-500 år  og til slutt ble forlatt. Med et ‘perspektiv nedenfra’ har vi fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter av produksjon og forbruk av hjemlige og eksotiske varer på Borgund. Vi spør: Hadde folk på Borgund et ensidig økonomisk grunnlag, eller hadde en flere bein å stå på? I hvilken grad tok folk på Borgund del i nasjonale og internasjonale økonomiske og kulturelle nettverk? Våre hypoteser er at: 1) Borgund, som en av Norges små byer, spilte en viktig rolle for foredlingen av naturressurser fra hav, fjord og fjell. Vi tenker at stedet var et viktig regionalt knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel med norske råvarer og produkter (fisk, jern, båtbygging?). 2) At folk på Borgund hadde god kjennskap til- og tok del i storsamfunnets gleder og goder (mote, matvaner?). De hadde sannsynligvis gode økonomiske, kulturelle og sosiale forbindelser både lokalt og internasjonalt. To Ph.D. stipendiater skal ta for seg 1) produksjon og forbruk av norsk jern på Borgund og 2) forbruk av hjemlige og importerte husholdningsvarer: norske kleberkar og importert keramikk. Prosjektgruppens øvrige forskere og håndverkere skal ta for seg tekstiler, kjønns og aldersrelaterte aktiviteter, hverdagsgjenstander som sko, kammer, redskaper til ute- og innebruk, tam og villfugl, råstoffer til bygging av kirker og bolighus, eiendomsforhold, oppfattelser av forlatte byer, mm. Vi vil studere Borgund i lyset av samtidens Norge og Europa. Prosjektets ambisjon er å gi ny innsikt i livet i et lite bysamfunn i Europas periferi, samt en økt forståelse for rollen slike steder spilte på storsamfunnets scene.

Vitenskapelig sammendrag

The deserted Borgund kaupang was one of Norway’s 14 towns during the Middle Ages. The place dates back into the Viking Age and prospered until its late medieval abandonment. In order to understand why Borgund emerged and eventually collapsed, this multi disciplinary projects explores what characterized the kaupang’s success. On the basis of archaeological sources from 20 field seasons, literary sources and with a ‘perspective from below’ approach, we will study economic, cultural and social aspects of production, procurement and consumption of exotic and domestic materials in Borgund. Borgund will be studied within national, European and North Atlantic contexts. We ask: What sort of economy characterised the place? Did a mono-economy or a diverse economy prevail? How did Borgund's inhabitants take part in national and international networks? Our hypotheses are that: 1) Borgund, as one of Norway’s small towns, had a diverse economy with a central role in processing and refining natural resources from sea and land for domestic and international trade (fish, iron, boatbuilding?). 2) The inhabitants of Borgund were part of international economic, cultural and social networks and enjoyed a lifestyle with influences from distant parts of Europe and the North Atlantic. The project includes two PhD projects dealing with (1) production and consumption of iron objects and (2) consumption of household soapstone and pottery vessels. In addition to this, the project team’s national and international experts approach a broad spectrum of sources: textiles, exotic and domestic everyday objects of leather, animal bones, stone and metals for indoor and outdoor use, gender related objects, churches and secular buildings, domesticated and wild birds, literary sources and more. This diversified approach adds new insights about life in small communities on the periphery of Europe, and the roles they played in an international context.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gitte Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UM, avd. Kulturhistorie ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Irene Baug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkeologi, historie, kultur- og religion ved Universitetet i Bergen

Geir Atle Ersland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkeologi, historie, kultur- og religion ved Universitetet i Bergen

Heidi Haugene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftinga Sunnmøre Museum

Michele Hayeur Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Brown University
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Borgundkaupangprosjektet. Presentasjon av tverrfaglig middelalderprosjekt: kuratering, forskning og formidling.

Hansen, Gitte. 2019, Middelalderklyngen, Styringsgruppemøte. UIBFaglig foredrag

Borgund-kaupangen forsvann. Kva skjedde?

Hansen, Gitte; Strand, Hilde Kristin. 2018, UIBIntervju

Skal under dyna på byen.

Hansen, Gitte; Årseth, Martin; Haugene, Heidi. 2018, UIBIntervju
1 - 4 av 4