Cristin-prosjekt-ID: 647727
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. mars 2019 21:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 647727
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. mars 2019 21:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Sammenhengen mellom skolestart og søvnlengde hos elever i videregående skole

prosjektleder

Ingvild Saxvig
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/110

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom skolestart og søvnlengde hos elever i videregående skole

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektet er en longitudinell studie basert på spørreskjema og opplysninger om skoleprestasjoner, med det formål å undersøke sammenhenger mellom tidspunkt for skolestart, søvnlengde, dagtidsfungering, skolefravær og psykisk helse i et stort utvalg elever i norsk videregående skole. I ungdomsårene skjer en biologisk forsinkelse av søvn-våkenhetsrytmen, slik at ungdom får problemer med å sovne like tidlig som før. Når skolen likevel starter tidlig om morgenen, ender det med at ungdommene sover mindre enn de burde. Lite søvn hos ungdom kan ha negativ innvirkning på skoleprestasjoner, atferd og psykisk helse. Alle vg1 elever i Hordaland og Rogaland vil inviteres til å besvare et internettbasert spørreskjema for kartlegging av skolestart, søvn, dagtidsfungering og psykisk helse. Man vil også koble dataene med karakterer og fraværsdata registrert hos fylkeskommunen. Tilsvarende spørreskjema vil sendes ut igjen etter ett år og to år, slik at man kan identifisere mulige langtidskonsekvenser av lite søvn. Første runde med datainnsamling vil foregå vårsemesteret 2019, slik at alle elevene vil ha fylt 16 år. Alle deltakerne vil gi informert samtykke før de besvarer spørreundersøkelsen. Samtykket er elektronisk. Når de klikker på linken må deltakerne samtykke før undersøkelsen starter. Det er en separat valgfri avkrysning for å gi samtykke for innhenting av opplysninger om karakterer og fravær fra fylkeskommunen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Saxvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ståle Pallesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bjørn Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5