Cristin-prosjekt-ID: 647909
Sist endret: 19. mars 2019, 14:41

Cristin-prosjekt-ID: 647909
Sist endret: 19. mars 2019, 14:41
Prosjekt

Inclusive science teaching in multilingual classrooms - a design study

prosjektleder

Anne Bergliot Øyehaug
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Hogeschool van Utrecht

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 1. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inclusive science teaching in multilingual classrooms - a design study

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning viser at elever på mellomtrinnet, uavhengig av språk- og klassebakgrunn, synes at naturfag i skolen er morsomt og interessant. Men dette endrer seg gjerne noe når elevene blir eldre. Mange elever synes oppgaver i naturfag blir stadig vanskeligere å forstå og løse. Spesielt sårbare er elever som har et annen morsmål enn norsk. De bruker gjerne et språk hjemme, et annet i skolen og så skal de lære det tredje mer abstrakte naturvitenskapelige språket. Konkrete tilnærminger til faget er av stor betydning for for lærerne som håndtere mangfold i klasserommet. Tre forskerteam i Sverige, Norge og Nederland skal i dette prosjektet samarbeide om å undersøke undervisningspraksis i naturfag for minoritetspråklig elever. Forskningen tar utgangspunkt i flere perspektiver; at flerspråklighet er en ressurs i undervisningen, at språklig støtte er en forutsetning for suksess, og at planlagt samspill mellom elever er en forutsetning for både å snakke, argumentere, skrive og utvikle naturvitenskapelig forståelse.

Vitenskapelig sammendrag

Norway, Sweden and the Netherlands face similar challenges in providing high quality science teaching for all, given the high influx of newly arrived students, but there are remarkable differences in approaches towards hyper diversity in mainstream classes. Dutch educational authorities offer general frameworks but do not interfere with teachers pedagogical choices nor in professional development, in contrast to a very active Swedish National Agency. The project aims to contribute to inclusive science education through studying teachers classroom work across educational contexts, when provided with innovative tools to explore new literacy approaches and integrate them in their planning of inclusive lessons. Acknowledging the importance of science literacy to multilingual students achievements in the core subject of science, successful approaches for heterogeneous groups have been identified, in specific 'using multilingual resources', 'using language scaffolding' and creating interactive discourse practices'. Teachers will be provided with professional development and Inclusive Science Materials and their enactment will be studied. Main research question is 'What literacy oriented approaches can be successful for inclusive science education in multilingual primary classrooms in different educational contexts' ? Three parallel case studies, one for each country, will be conducted in heterogeneous classrooms, in which children with migrant background (newly arrived or not) or a multi- and/or minority language background learn together with mother tongue speakers of the language of instruction. Teachers are the key persons to adapt pedagogical approaches therefore close cooperation between researchers and teachers is required. For this reason, Educational Design Research provides a suitable approach. In each country, we will conduct a design study. Teachers will use the same inclusive science thematic packages and we will follow how and why they use these the way they do. We record teachers conversations in which they adapt thematic units, developed by the researchers to their own practice. We introduce the units in professional development sessions. Of course, also student outcomes and actual participation in classroom activities will be monitored. Apart from theoretical outcomes, practical materials will be available for teacher training.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Bergliot Øyehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kristin Ebbesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Per Ivar Kvammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Holt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »