Cristin-prosjekt-ID: 647913
Sist endret: 19. mars 2019, 15:22

Cristin-prosjekt-ID: 647913
Sist endret: 19. mars 2019, 15:22
Prosjekt

Kostnadseffektivitet, effekt og sikkerhet av kirurgisk lukking av patent foramen ovale (PFO) sammenlignet med medisinsk behandling for pasienter med kryptogent iskemisk slag

prosjektleder

Gunhild Hagen
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 16. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kostnadseffektivitet, effekt og sikkerhet av kirurgisk lukking av patent foramen ovale (PFO) sammenlignet med medisinsk behandling for pasienter med kryptogent iskemisk slag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hos personer med uforklart iskemisk slag, er årsaken noen ganger hull i hjertet (patent foramen ovale; PFO). Lukking av hullet kan være mer effektivt til forebygging av nye iskemiske slag enn medikamentell behandling. Prosjektet skal undersøke kostnadseffektivitet, effekt, sikkerhet og organisatoriske konsekvenser av metoden.

Tittel

Cost effectiveness, efficacy and safety of PFO closure as compared to medical management for patients with cryptogenic ischaemic stroke

Populærvitenskapelig sammendrag

In patients with an unexplained ischaemic stroke, the underlying cause is sometimes a hole in the heart (patent foramen ovale; PFO). Closure of PFO may be more effective in preventing new ischaemic strokes than medical management. This project will assess the cost-effectiveness, effectiveness and organisational consequences of this method.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Frankie Alexander Spencer Achille

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Per Olav Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Melien

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5