Cristin-prosjekt-ID: 647927
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 647927
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsoppfølging av Den norske skiveprotesestudien

prosjektleder

Kjersti Storheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2177

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2012 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging av Den norske skiveprotesestudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med kroniske korsryggsmerter og degenerative forandringer i mellomvirvelskivene har tidligere vært behandlet konservativt eller med kirurgisk avstivning. I løpet av de siste 25 år har lumbale skiveproteser (total disc replacement, TDR) blitt et alternativ for disse pasientene. Randomiserte studier har vist at TDR gir minst like god effekt som avstivning, og den eneste studien som sammenligner TDR med ikke-kirurgisk behandling (Den Norske Skiveprotesestudien), konkluderer med at TDR gir signifikant bedre effekt enn tverrfaglig rehabilitering etter 2 år. Langtidseffekten av TDR er fortsatt ikke undersøkt i prospektive undersøkelser av høy kvalitet. En slik studie er påkrevet siden TDR er blitt en utbredt behandlingsform verden over, og er assosiert med risiko for alvorlige komplikasjoner og krevende revisjonskirurgi. Dette forskningsprosjektet innebærer en langtidsoppfølging av Den Norske Skiveprotesestudien, hvor 173 pasienter ble inkludert og behandlet fra 2004 til 2007. Data omfatter klinisk undersøkelse, radiologiske undersøkelser, spørreskjema og trygdedata. Samtykke innhentes for alle data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Storheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1