Cristin-prosjekt-ID: 648101
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 648101
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie for å evaluere dose, sikkerhet og bivirkninger ved injisering av Radspherin® hos pasienter med tilbakefall av eggstokkkreft, egglederkreft eller bukhinnekreft med spredning til bukhulen

prosjektleder

yun wang
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2261

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie for å evaluere dose, sikkerhet og bivirkninger ved injisering av Radspherin® hos pasienter med tilbakefall av eggstokkkreft, egglederkreft eller bukhinnekreft med spredning til bukhulen

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien er en fase I, doseeskalerende studie hvor hensikten er å fastsette dosen og å evaluere sikkerheten av det radioaktive legemiddelet Radspherin® hos pasienter med tilbakefall av eggstokk-, eggleder- eller bukhinne kreft med spredning til bukhulen. Radspherin® vil bli injisert i bukhulen via et kateter en eller to ganger (med en ukes mellomrom), etter at alle synlige metastaser i bukhinnen er fjernet ved operasjon. Radspherin® vil potensielt drepe gjenværende kreftceller ved å avgi alfa-partikkelstråling til cellene i bukhinnen og dermed forsinke eller forhindre videre utvikling av kreftsykdommen. De første pasientene i studien vil få en lav dose med Radspherin®. Etter hvert som en dose er vurdert som sikker, vil den økes gradvis. Parallelt vil sikkerhet og effekten av enkeltdosen sammenlignes med to injeksjoner med halvert dose med en ukes mellomrom. Pasientene vil etter avsluttet studiebehandling bli tilbudt standardbehandling og følges opp i minst 12 måneder for sykdomsstatus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

yun wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Yun Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2