Cristin-prosjekt-ID: 648417
Sist endret: 22. mars 2019 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 648417
Sist endret: 22. mars 2019 10:20
Prosjekt

1. Hjertelungeredning – ferdigheter og motivasjon hos sykepleie- og nautikkstudenter

prosjektleder

Lotte Pannekoeke
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

1. Hjertelungeredning – ferdigheter og motivasjon hos sykepleie- og nautikkstudenter

Populærvitenskapelig sammendrag

RQI (resucitation quality improvement) tar sikte på at studentene (sykepleiestudenter og nautikk studenter i første omgang) har selv ansvar for å gjennomføre hjerte-lunge-redningstrening ved hjelp av en øvingsstasjon med hjerte-lungeredningsdukke tilkoblet en datamaskin. RQI vil gi kontinuerlig, direkte tilbakemeldinger på kvaliteten av kompresjoner og innblåsninger. Forskning viser blant annet at studenter som trener hjerte-lungeredning ved hjelp av øvingsmateriale som gir direkte, korrigerende tilbakemeldinger, har forbedret kompresjonsfrekvens, dybde og de er bedre til å slippe brystkassen helt opp mellom hver brystkompresjon (Bhanji, et.al., 2015).

Mange studier sier at motivasjon er avgjørende for læring og utdanning (Russel, 2006).  Motivasjon blir typisk beskrevet som todelt, nemlig som indre motivasjon og ytre motivasjon. Studenter som har en indre motivasjon ser læring som muligheter til å tilfredsstille sin egen nysgjerrighet og sitt eget ønske om kunnskap (Bengtsson og Ohlsson, 2010). Ytre motivasjon derimot er å gjennomføre noe for å oppnå en ekstern «belønning» (Murphy og Alexander, 2000). I studien til Bengtsson og Ohlsen kommer det frem at studenten må først og fremst ha et ønske (indre motivasjon) for å lære ferdigheter og tilgegne seg kunnskap. Samtidig viser det seg at student aktive læringsformer som problem basert læring og simulering øker studentenes motivasjon ( Young Sook og Sang Suk, 2015).

Norsk lovverk (forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, 2019, Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk,2012) er tydelig med tanke på forventningene til sykepleiere og sjøfolk knyttet til hjerte-lunge-redningsferdigheter og kunskap. Derfor er det viktig at profesjonsutdanningene legger i størst mulig grad til rette for at disse krav blir oppnådd. Litteraturen viser at motivasjon er en avgjørende faktor for læring, og at motivasjonen kan bli påvirket ved bruk av  student aktive læringsformer.

Hensikten med studien er derfor å kartlegge hvilken (indre) motivasjon sykepleiestudenter og nautikk studenter har for å lære hjerte-lunge-redning (HHLR) inkludert defibrillering. I tillegg vil studien se om student aktiv læring ved hjelp av RQI har effekt på studentenes motivasjon og holdning for å tilegne seg, og vedlikeholde HLR- kunnskap og –ferdigheter.

 • Hva beskriver sykepleiestudenter og nautikk studenter som motiverende for læring av HLR- kunnskap og –ferdigheter?
 • I hvilken grad beskriver sykepleierstudenter og nautikkstudenter endringer i motivasjon for læring av HLR-kunnskaper og –ferdigheter etter gjennomført undervisning og trening ved RQI (student-aktiv læring)?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lotte Pannekoeke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

May Kristin Valen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Anita Stakkestad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Karen Johanne Ugland Vae

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4