Cristin-prosjekt-ID: 648857
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2021, 10:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 648857
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2021, 10:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Allergisk kontakteksem som følge av kontakt med polykloropren

prosjektleder

Kaja Irgens-Hansen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/247

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. februar 2019 Slutt: 9. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Allergisk kontakteksem som følge av kontakt med polykloropren

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsdesign: Komparativ case-studie. Formål: Få økt kunnskap om allergisk kontakteksem som følge av eksponering for polykloropren-materialer i yrkes- og miljøsammenheng. Materiale og metode: I perioden 2009 - 2018 ble 5 pasienter med kontakteksem etter kontakt med polykloroprenmaterialer utredet ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen. Etter samtykke fra pasientene vil en presentere relevant informasjon vedrørende eksponering, sykehistorie, lokalisasjon av eksem og resultat fra utredning med epikutantesting. Informasjonen vil innhentes fra pasientjournal og telefonintervju med pasient. En vil videre presentere resultater fra kjemiske analyser av polykloropren-materialer som er gjennomført i samarbeid med kjemikere ved Universitetet i Bergen og Lunds Universitetet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaja Irgens-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kaja Irgens-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hilde Kristin Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørg Eli Hollund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Åsmund Kaupang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »