Cristin-prosjekt-ID: 649023
Sist endret: 29. april 2019, 10:49

Cristin-prosjekt-ID: 649023
Sist endret: 29. april 2019, 10:49
Prosjekt

Norwegian wild berries-increased predictability and value creation

prosjektleder

Inger Martinussen
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.100.000
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  Prosjektkode: 51042
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 294797

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biokjemi • Økologi • Plantefysiologi • Skogbruk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian wild berries-increased predictability and value creation

Populærvitenskapelig sammendrag

WILDBERRIES aim to increase commercial utilization of wild berries from

Norwegian forests. Woods and wilderness cover most land areas in Norway.

These areas are abundant of valuable renewable resources. There is an

increasing demand for wild berries not only for various food and beverage

products, but also in cosmetics and for extraction of various biochemical

compounds. In Finland and Sweden, wild berries are already a big industry,

while Norwegian wild berries are almost non-existent on the market.

WILDBERRIES focus on lingonberry. Lingonberry is a close relative of

cranberry, which have several of the same positive health effects. With

additional characteristics like taste, versatility and preservative properties

of lingonberry there is a great potential for increased value creation. It

is estimated that the annual crop of lingonberries in Norway is 115,000

tones, most of it non-exploited. One of the key challenges for further

commercialization is access to the raw material. The Norwegian topography

are challenging for logistic around harvesting. However, the same landscape

can possibly give unique qualities. The availability and quality of wild berry

yields varies from year to year and from locations to location. Yields are

affected by physiology, climatic conditions, geographic location and forest

management.

WILDBERRIES seek to develop tools and modells to map areas with

high yields and/or high-quality berries. Experiments at controlled climatic

conditions will give new knowledge on key factors affecting flower

development, ripening, yield and quality. Low prices on imported berries

make it difficult for Norwegian raw material to compete on profitability.

Innovative solutions and new knowledge on quality aspects open possibilities

for innovation, value creation and new products.

WILDBERRIES will be coordinated by NIBIO. R&D collaborators in Norway

are NOFIMA and Arctic University of Norway- UiT. LUKE and University of

Turku, are international partners.

Vitenskapelig sammendrag

Woods and wilderness cover most of the land areas in Norway. These areas
are abundant of valuable renewable resources, including wild berries. The demand for wild berries has increases dramatically due to health benefits and excellent taste.

In our neighbouring countries, wild berries are already a big industry. In Norway, the everyman's right allows picking of wild berries no matter who owns the land. Nevertheless, Norwegian wild berries are almost non-existent on the market, leaving the berries unexploited in the forests. 

One of the key challenges is the access to the berries in the Norwegian topography. The availability and quality of wild berry yield varies from year to year and from locations to location. By utilizing knowledge and modelling expertise from Finland, WILDBERRIES seek to develop tools in order to map areas with high yields and/or high quality of wild berries as well as getting new knowledge on key climatic conditions, which affect the yield. 

In order to utilize the wild crop commercially, it must be profitable. Due to high labour costs, Norwegian raw material cannot compete on product price. 

However, innovative solutions and new knowledge on quality aspects can open possibilities for innovation and value creation. Furthermore, to increase possible value creation, WILDBERRIES will enlighten innovation potential and new product opportunities. The focus will be on lingonberry and in selected high yielding areas. We believe that the knowledge will have high transfer value for other wild berry species and non-wood forest products.

By interdisciplinary collaboration from start to the end of the value chain, WILDBERRIES seeks to meet the key challenges for an increased  utilization on a renewable resource. In the time of bioeconomy an unexploited environmentally friendly resource is too good to leave untouched.

Tittel

Forutsigbarhet og verdiskaping fra ville, norske bær

Populærvitenskapelig sammendrag

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger for økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

Interesse for råvaren i ulike mat og drikke produkter, som ingrediens i kosmetikk, helsekost og utvinning av ulike biokjemiske forbindelser er stor og økende.

I våre naboland, Sverige og Finland er ville bær allerede en stor industri, og det omsettes for mange millioner både i det europeiske og det asiatiske markedet. I Norge derimot er industri og næringsutvikling basert på ville bær fra norske skoger liten og råvaren er nærmest umulig å få tak. En av hovedutfordringene for økt utnyttelse er tilgangen til bærene fra det norske landskapet med fjorder og fjell. Dette kan potensielt snus til et konkurransefortrinn.

Prosjektet vil fokusere på tyttebær. Tidligere forskning har vist at tyttebær, i tillegg til god smak, har positive helseeffekter samt gode konserverende egenskaper. Estimerte årlig avlingen i Norge er 115 000 tonn, hvorav mesteparten forblir uutnyttet. På grunn av høye kostnader kan norsk råmateriale ikke konkurrere på produktpris. Innovative løsninger og ny kunnskap om kvalitet kan imidlertid åpne muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.

Tilgjengelighet og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år og fra sted til sted. Prosjektet WILDBERRIES ønsker derfor å utvikle verktøy og modeller for bedre å forutse avling. Eksisterende norske kart over skogsressurser skal benyttes for å identifisere områder i Norge som følges gjennom prosjektperioden. Biologiske karakterer som bestemmer avlingspotensialet skal registreres i et stort antall test-ruter i interessante områder. Disse dataene vil sammen med klimadata utgjøre grunnlaget for modelleringen. Modellene vil suppleres med ny kunnskap fra kontrollerte forsøk i drivhus ved å studere effekten av daglengde og temperatur på viktige egenskaper som blomstring, avling i tillegg til kvalitet. Målet med modelleringen er prognoser på avlings volum og kvalitet.

WILDBERRIES ledes av NIBIO Samarbeidspartnere er fra NOFIMA og Norges Arktiske Universitet - UiT i Norge samt internasjonale forskingsmiljø med høy kompetanse på området.

Vitenskapelig sammendrag

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger for økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær. Interesse for råvaren i ulike mat og drikke produkter, som ingrediens i kosmetikk, helsekost og utvinning av ulike biokjemiske forbindelser er stor og økende.

I våre naboland, Sverige og Finland er ville bær allerede en stor industri, og det omsettes for mange millioner både i det europeiske og det asiatiske markedet. I Norge derimot er industri og næringsutvikling basert på ville bær fra norske skoger liten og råvaren er nærmest umulig å få tak. En av hovedutfordringene for økt utnyttelse er tilgangen til bærene fra det norske landskapet med fjorder og fjell. Dette kan potensielt snus til et konkurransefortrinn.

Prosjektet vil fokusere på tyttebær. Tidligere forskning har vist at tyttebær, i tillegg til god smak, har positive helseeffekter samt gode konserverende egenskaper. Estimerte årlig avlingen i Norge er 115 000 tonn, hvorav mesteparten forblir uutnyttet. På grunn av høye kostnader kan norsk råmateriale ikke konkurrere på produktpris. Innovative løsninger og ny kunnskap om kvalitet kan imidlertid åpne muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.

Tilgjengelighet og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år og fra sted til sted. Prosjektet WILDBERRIES ønsker derfor å utvikle verktøy og modeller for bedre å forutse avling. Eksisterende norske kart over skogsressurser skal benyttes for å identifisere områder i Norge som følges gjennom prosjektperioden. Biologiske karakterer som bestemmer avlingspotensialet skal registreres i et stort antall test-ruter i interessante områder. Disse dataene vil sammen med klimadata utgjøre grunnlaget for modelleringen. Modellene vil suppleres med ny kunnskap fra kontrollerte forsøk i drivhus ved å studere effekten av daglengde og temperatur på viktige egenskaper som blomstring, avling i tillegg til kvalitet. Målet med modelleringen er prognoser på avlings volum og kvalitet.

WILDBERRIES ledes av NIBIO Samarbeidspartnere er fra NOFIMA og Norges Arktiske Universitet - UiT i Norge samt internasjonale forskingsmiljø med høy kompetanse på området.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Baoru Yang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Turun yliopisto

Jari Miina

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Luonnonvarakeskus

Mikko Kurttila

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Luonnonvarakeskus

Rainer Peltola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Luonnonvarakeskus
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »