Cristin-prosjekt-ID: 649042
Sist endret: 3. mai 2019 13:58

Cristin-prosjekt-ID: 649042
Sist endret: 3. mai 2019 13:58
Prosjekt

Active Learning Norwegian Preschool(er)s

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Folkehelse • Barnehage • Barns utvikling • Fysisk aktivitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Active Learning Norwegian Preschool(er)s

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvikling, for å gi alle barn den beste starten i livet. Målet med Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) er difor å utvikle og implementere ein effektiv og bærekraftig modell for kompetanseutvikling for personale i barnehagen for å auke fysisk aktivitet i barnehagen, fremme fysisk aktivitet i samfunnet, betre barn si helse og utvikling, og for å redusere sosial ulikhet i helse og utvikling gjennom tidleg innsats. Gjennom denne tilnærminga ynskjer me a fremme innovasjon i offentleg sektor, å forme framtidig folkehelse, oppvekst og utdanningspolitikk, og leggje grunnlaget for eit fysisk aktivt, likeverdig og berekraftig samfunn. Tiltaket (ei 15 studiepoeng vidareutdanning) vil bli evaluert på to nivå, for barnehagar og for barn, over 18 månadar i eit stort utval av barnehagar på Vestlandet. På barnehagenivået vil me undersøke korleis tiltaket påverkar praksis knytt til fysisk aktivitet. Hjå barn vil me undersøke verknaden av tiltaket på fysisk, motorisk, sosio-emosjonell og kognitiv utvikling. Tiltaket vil bli utvikla i tett samarbeid med barnehageeigarar og relevante aktørar for å sikre utvikling av relevante, gjennomførbare og bærekraftige modellar for kompetanseutvikling. Gjennom ACTNOW har me mål om å byggje eit nasjonalt og internasjonalt leiande tverrfagleg forskingsmiljø innan tiltaksforsking knytt til integrering av fysisk aktivitet, folkehelse, oppvekst og utdanning, som kan vere eit springbrett for innsats når det gjeld fremming av fysisk aktivitet og menneskeleg kapital hjå små barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jorge Mota

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universidade do Porto

Line Grønholt Olesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Syddansk Universitet

Bryan A McCullick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Georgia

John Bartholomew

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Texas
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »