Cristin-prosjekt-ID: 649383
Sist endret: 1. april 2019, 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 649383
Sist endret: 1. april 2019, 13:03
Prosjekt

Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

prosjektleder

Anne Lise Lund Håheim
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal sammen med de andre aktørene i systemet Nye metoder bidra til at medisinske metoder som innføres i spesialisthelsetjenesten er vurdert med hensyn til effekt, sikkerhet, kostnadseffektivitet og andre vurderingselementer hvis relevant. FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset. For å oppnå raskere og mer enhetlig utfasing kan det være behov for en systematisk prosess knyttet til systemet Nye metoder.

Tittel

Disinvestment of medical technologies in Specialist Healthcare Services

Populærvitenskapelig sammendrag

The National Institute of Public Health (NIPH) contributes to The National System for Managed Introduction of New Health Technologies (Nye metoder), to ensure that technologies introduced to the Specialist Health Service are assessed with regard to clinical effectiveness, safety, cost effectiveness, and other relevant appraisal issues. The system is also intended to promote disinvestment of obsolete technologies.  To achieve more timely and unified disinvestment there might be a need for a systematic process connected to The National System.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Lise Lund Håheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gerd Monika Flodgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Eva Helene Arentz-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »