Cristin-prosjekt-ID: 649565
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649565
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Transkranial elektrisk stimulering i behandling av kroniske hodepiner og migrene

prosjektleder

Jill Hervik
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2514

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. januar 2019 Slutt: 31. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transkranial elektrisk stimulering i behandling av kroniske hodepiner og migrene

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å bedre forståelsen av hvordan det er å leve med kronisk hodepine, og å undersøke om transkranial elektrisk stimulering (tDCS) kan redusere smerte, medisinbruk og gi bedre livskvalitet til pasienter med migrene eller kronisk hodepine. Prosjektet består av to deler. Del 1 er en kvalitativ studie av pasienter med migrene og/eller kronisk hodepine, som tar sikte på å bedre forståelsen av hvordan det er å leve med kronisk hodepine. 8 pasienter vil delta i en times dybdeintervju med en kognitiv terapeut. Temaene som omhandles er hvordan symptomene påvirker følelser, dagligliv og relasjoner. Del 2 er en randomisert klinisk studie (RTC) der man skal undersøke om tDCS kan redusere smerte, medisinbruk, og gi bedre livskvalitet for mennesker som sliter med migrene og/eller kronisk hodepine. 32 deltakere skal inkluderes og deles i to grupper, hvorav den ene får 8 tDCS-behandlinger som varer i 30 minutter, mens den andre får sham-behandling, hvor apparatet slår seg av etter ett minutt, slik at man får ett minutts tDCS-behandling og 29 minutter uten elektrisk stimulering. Behandlingene går over 4 uker. Deltakerne skal fylle ut hodepinedagbøker i 4 uker før behandling, under behandling og 12 uker etter behandling, hvor de skal registrere smerte og medisinbruk. Deltakerne skal også fylle ut spørreskjema på tre ulike tidspunkt. Resultatene fra de to gruppene skal sammenlignes før behandlingsstart, ved slutt og 3 måneder etter siste behandling. Bivirkninger av behandlingen skal også registreres. Deltagerne er pasienter mellom 18 og 70 år som er diagnostisert med migrene og/eller kronisk hodepine ifølge kriteriene fra International Headache Society. Det skal innhentes samtykke fra alle inkluderte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jill Hervik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Eva Bøhle Foss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Line Skavraker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Anders Forsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Elin Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5