Cristin-prosjekt-ID: 649567
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649567
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

PACTO

prosjektleder

Olav Dajani
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1667

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2018 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PACTO

Populærvitenskapelig sammendrag

Standardbehandling til pasienter med inoperabel kreft i bukspyttkjertelen er kjemoterapi. Kreft i bukspyttkjertelen er ikke alltid følsom overfor behandling med kun ett enkelt cellegift og behandlingen for fremskreden kreft i bukspyttkjertelen er derfor normalt en kombinasjon av forskjellig cellegifter. I denne studien vil vi undersøke om effekten av målrettet behandling med tocilizumab i kombinasjon med standard behandling er bedre enn standard behandling alene til pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Samtidig vil vi undersøke om kreftcellenes gener (arvemateriale, bl.a. KRAS som en del av kreftcellenes arvemateriale) og proteiner (eggehvitestoffer, bl.a. cytokiner Interleukin-6, som inngår i kroppens immunforsvar), vil kunne predikere effekt av behandlingen. Vi vil også undersøke om behandlingen med tocilizumab kan påvirke sammensetningen av muskel- og fettvev og dermed muligvis forhindre vekttap som kan oppstå i forbindelse med kreftsykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Dajani

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Turid Kolbjørnsgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2