Cristin-prosjekt-ID: 649910
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649910
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbedring av bløtvevskontrast på CT-bilder ved bruk av maskinlæring.

prosjektleder

Rune Sundset
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/403

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. februar 2019 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedring av bløtvevskontrast på CT-bilder ved bruk av maskinlæring.

Populærvitenskapelig sammendrag

Sammenlignet med MR har CT dårlig bløtvevskontrast. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om nye avanserte metoder for bildeanalyse i form av maskinlæring kan brukes til å forbedre bløtvevskontrast på CT-bilder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Sundset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Olav Aune Thomassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset
1 - 2 av 2