Cristin-prosjekt-ID: 649922
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649922
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Autotransplantasjon av tenner: Overlevelse- og suksessrate for 123 transplanterte tenner

prosjektleder

Tore Bjørnland
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1553

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Autotransplantasjon av tenner: Overlevelse- og suksessrate for 123 transplanterte tenner

Populærvitenskapelig sammendrag

Det ble foretatt 123 tanntransplantasjoner (at en tann flyttes kirurgisk fra et sted i kjeven til en annen) i perioden September 2010-desember 2013 ved Det odontologiske fakultet, UiO. Vellykketheten for en slik prosedyre er ganske god, men det er noen få tenner som ikke gror på den måten man ønsker. Vi ønsker å se på langtidsoverlevelsen av tenner som har blitt transplantert og hva som skiller vellykkede og ikke-vellykkede tanntransplantasjoner. Vi ønsker å undersøke disse pasientene og ta røntgenbilder av tennene som er transplantert. Målet er å kunne frembringe informasjon som kan øke prognosen for en slik behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Bjørnland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Bente Brokstad Herlofson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Christoffer Sveaas Skøyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3