Cristin-prosjekt-ID: 649924
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649924
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Natural studien

prosjektleder

Ingvil Mjaaland
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/396

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. april 2019 Slutt: 8. april 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Natural studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne randomiserte, klinisk kontrollerte studien er å undersøke risiko for tilbakefall av brystkreft i brystet etter brystbevarende kirurgi hos lavrisikopasienter som ikke får postoperativ partiell (delbryst) brystbestråling. De fleste lokale residiver vil opptre i nærheten av det opprinnelige tumorområdet. I flere nyere internasjonale studier har man undersøkt effekten av partiell brystbestråling og ikke funnet økt risiko for lokale residiver brystet etter flere års oppfølging. På bakgrunn av resultater fra disse studiene anbefaler man i Norge delbrystbestråling som et alternativ til helbrystbestråling til en definert gruppe lavrisiko pasienter etter brystbevarende kirurgi. Risiko for samsidig tilbakefall etter brystbevarende kirurgi med moderne teknikker er svært lav, om lag 0.6% pr år og på nivå med risiko for å få kreft i motsatt bryst, om lag 0.5% pr år.På denne bakgrunn synes det forsvarlig å ikke gi postoperativ strålebehandling til utvalgte lavrisiko pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvil Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Egil Støre Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristin Valborg Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Unn-Miriam Kasti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Bård Mannsåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »