Cristin-prosjekt-ID: 649925
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 649925
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Unge samers psykiske helse: Mihá

prosjektleder

Ketil Lenert Hansen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/387

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Unge samers psykiske helse: Mihá

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal kartlegge unge samers psykiske helse og levekår og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inni i livene deres. Målgruppa for prosjektet er unge og unge voksne samer, med et aldersspenn fra 16-41 år. Tidligere forskningen har avdekket at samisk ungdom i Norge opplever utfordringer knyttet til psykososial uhelse, selvmordstanker- og atferd, diskriminering og hets, muligheter til å utøve og utvikle en sterk samisk identitet og tilgangen til likeverdige kultursensitive helsetjenester. Prosjektet skal spesielt fokusere på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Og hvordan disse beskyttelsesfaktorer kan styrkes ytterligere, slik at vi i størst mulig grad sikrer at også samiske ungdom/unge samiske voksne får en best mulig psykisk helse og levekår. Forskningen vil nå ut til både samisk ungdom og unge voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ketil Lenert Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jonas R. Kunst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2