Cristin-prosjekt-ID: 650214
Sist endret: 23. februar 2021, 11:25

Cristin-prosjekt-ID: 650214
Sist endret: 23. februar 2021, 11:25
Prosjekt

Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and fatigue after breast cancer surgery

prosjektleder

Silje Endresen Reme
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.459.000
 • Kreftforeningen
  Prosjektkode: 201906

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Helsepsykologi

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and fatigue after breast cancer surgery

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem vil slite med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. Det finnes per i dag ingen effektive måter å forebygge slike senskader på, men vi vet at psykologiske faktorer spiller en viktig rolle. Målet med vårt prosjekt er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse etter operasjon hos kvinner med brystkreft. Det er tidligere vist at en kort hypnosebehandling rett før operasjon hadde stor effekt på smerter og utmattelse rett etter operasjon hos amerikanske kvinner. I vårt prosjekt vil vi undersøke om den samme hypnosebehandlingen har like stor effekt hos norske kvinner med brystkreft, og videre - om hypnosen sammen med en psykologisk oppfølging etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse og bidra til bedre funksjon og livskvalitet. Vi vil også undersøke om behandlingene har effekt på jobbfunksjon, behovet for medikamenter og om det påvirker biomarkører for stress. Kvinnene som skal gjennomgå brystkreftkirurgi vil på denne måten få en mer helhetlig behandling som også inkluderer de psykologiske aspektene og behovene vi vet er sentrale i utviklingen av senskader. Slik mener vi at kvinner med brystkreft vil bli enda bedre ivaretatt enn det som er praksis i dag

Vitenskapelig sammendrag

Every year, more than 3000 Norwegian women undergo breast cancer surgery. More than 40% of them will struggle with pain and fatigue years after surgery, regardless of surgical procedure. These consequences are detrimental and result in distress and disability, including work disability. We do not have an effective way of preventing these conditions from developing, nor do we have adequate treatment options when the symptoms persist. No previous attempts have been made to prevent persistent pain and fatigue after surgery by applying a psychological approach, despite psychological risk factors being crucial in the development of both persistent pain and fatigue. To alleviate acute post-surgical pain and fatigue, hypnosis is a harmless and promising intervention. A recent study demonstrated large effects of a brief pre-operative hypnosis on analgesic needs, pain intensity and fatigue after breast cancer surgery, but these results have not been replicated, and results from hypnosis trials in general lack long-term follow-up.

Metode

Through a randomized controlled trial, we will compare the effect of a pre- and post-operative intervention to attentional control and treatment as usual. Consenting patients will be randomized to receive either a brief hypnosis session before surgery and a brief psychological intervention after surgery (ACT), or mindfulness meditation administered through a mobile app before surgery and treatment as usual after surgery. To measure potential effects of the interventions, clinical and patient reported outcomes, as well as registry data and biomarkers will be utilized, and a health economic evaluation will be done.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Endresen Reme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Alice Munk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus HF

Ellen Schlichting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Universitetet i Oslo

Tove Ersland Aae

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftforeningen
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »