Cristin-prosjekt-ID: 650361
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 650361
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/242

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. februar 2019 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Antall personer med demens vil dobles fram til 2050. Det er viktig å finne metoder for presis demensdiagnostikk og for å kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha en rask sykdomsutvikling. Demens ved Alzheimer’s sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. De biologiske endringene i hjernen finner sted mange år før demenssymptomer oppstår, og det er mangel på biologiske prøver som kan diagnostisere AD. MicroRNA er små epigenetiske biter som er med på å finjustere genenes proteinproduksjon. Målet med dette prosjektet er å undersøke om undersøkelser av microRNA i en blodprøve kan brukes for å skille personer med AD fra personer uten kognitiv svikt. I tillegg vil vi undersøke om variasjoner av microRNA kan predikere forløpet av sykdommen. Prosjektet vil inkludere blodprøver fra til sammen 400 personer med AD, mild kognitiv svikt (MCI), subjektiv kognitiv svikt (SCI) og uten kognitiv svikt, rekruttert fra hukommelsesklinikker i Norge. Mer enn 2000 microRNA vil bli undersøkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Yehani Wedatilake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Byron Creese

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Exeter

Dag Aarsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London, University of London
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »