Cristin-prosjekt-ID: 651085
Sist endret: 24. september 2020, 12:27

Cristin-prosjekt-ID: 651085
Sist endret: 24. september 2020, 12:27
Prosjekt

BALANSEKUNST – kvinners vei mot den akademiske toppen

prosjektleder

Dag W. Aksnes
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kvinne- og kjønnsstudier

Emneord

Kvinner i forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
99474338
Sted
Dag W. Aksnes

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2019 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BALANSEKUNST – kvinners vei mot den akademiske toppen

Populærvitenskapelig sammendrag

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av
forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom
kjønnene, men på det øverste trinnet ? toppstillingene i akademia ? synes
full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosjektet
Balansekunst er todelt. For det første ønsker vi å studere kjønnsforskjeller på
ulike stadier i karrierestigen med hensyn til avansement versus stagnasjon
og frafall i det akademiske karriereløpet og hvilke faktorer som kan
forklare dette. For det andre ønsker vi å analysere politikkinstrumenter
og effekten av disse når det gjelder kjønnsbalanse. Her ser vi spesifikt på
kjønnsimplikasjoner av bruk av en publiseringsbasert finansieringsmodell og
effekten av ulike målrettete tiltak for å bedre kjønnsbalansen.


Prosjektet er i hovedsak basert på et kvantitativt datasett over den norske
forskerpopulasjonen helt tilbake til midten av 1970-tallet. Dette gjøre
det mulig å følge Norges kvinnelige og mannlige forskere over et langt
livsløp. Datasettet inneholder en rekke ulike variabler og gir mulighet til å
gjennomføre en samlet analyse av faktorer som kan forklare mangelen på
kjønnsbalanse. Datamaterialet er unikt i internasjonal kontekst og vil gjøre
det mulig å bidra til forskningsfronten om tematikken.


Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om bakenforliggende strukturelle
prosesser som hemmer eller fremmer kjønnsbalansen. På denne måten vil
det styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidige tiltak og handlingsalternativ i
en norsk kontekst.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dag W. Aksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Lynn Parker Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PRIO - Institutt for fredsforskning
Aktiv cristin-person

Kaja Kathrine Wendt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Marte E.S. Ulvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Hebe Gunnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Gender gaps in international research collaboration: a bibliometric approach.

Aksnes, Dag W.; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer. 2019, Scientometrics. NIFUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1