Cristin-prosjekt-ID: 651105
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651105
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risikofaktorer, pasientenes livskvalitet og utbruddhåndtering ved utbrudd av VRE

prosjektleder

Yngvar Tveten
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/348

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer, pasientenes livskvalitet og utbruddhåndtering ved utbrudd av VRE

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektets formål er å kartlegge risikofaktorer og komorbiditeter for å bli VRE (Vancomycin-resistente enterokokker)-kolonisert ved et utbrudd på sykehus. Slik kunnskap kan gi grunnlag for at man i fremtiden unngår unødvendig isolering av pasienter og får en mer målrettet VRE-screening av pasienter som har risikofaktorer og komorbiditeter i en utbruddsituasjon. Studien er en beskrivende pasient-kontroll- studie, hvor man vil inkludere 140 VRE-koloniserte pasienter og 420 kontroller som var innlagt ved Sykehuset Telemark under et VRE-utbrudd. Kontrollgruppen består av pasienter var innlagt på samme avdeling og i samme tidsrom som VRE-koloniserte pasienter, men som var VRE-negative ved screening. VRE-koloniserte vil bli identifisert fra journalsystemet, og kontrollgruppen blir valgt ved tilfeldig uttrekk av VRE-screening negative pasienter innlagt på samme avdeling under utbruddet. Det skal innhentes journalopplysninger om en rekke risikofaktorer for VRE-kolonisering i forhold til sykehusinnleggelser, antibiotikabruk, operasjoner, diverse undersøkelser og behandlinger på sykehus, samt andre sykdommer. Det skal innhentes samtykke fra levende pasienter for bruk av disse helseopplysningene, men det søkes om fritak for samtykke fra avdøde pasienter fordi pasientgrunnlaget er begrenset og et størst mulig grunnlag er viktig for kvaliteten på studien. Man vil ikke inkludere gravide, barn under 18 år eller personer som ikke er samtykkekompetente. Det skal ikke innhentes nye helseopplysninger eller samles inn nytt biologisk materiale.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yngvar Tveten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Marjut Anneli Sarjoma

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 2 av 2