Cristin-prosjekt-ID: 651267
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651267
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Postoperativ immunterapi hos pasienter med resesert ventrikkelkreft etter preoperativ kjemoterapi med høy risiko for tilbakefall (N og /eller R1) – en åpen, randomisert, kontrollert fase 2-studie (VESTIGE)

prosjektleder

Ghazwan Al-Haidari
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/312

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Postoperativ immunterapi hos pasienter med resesert ventrikkelkreft etter preoperativ kjemoterapi med høy risiko for tilbakefall (N og /eller R1) – en åpen, randomisert, kontrollert fase 2-studie (VESTIGE)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å finne ut om kombinasjonen av immunterapi med nivolumab og ipilimumab vil være bedre i å forhindre at magesekk- og gastroøsofageal-kreft kommer tilbake enn standard kjemoterapi, og om immunterapi er sikker etter tidligere kjemoterapi og kirurgi. For å finne ut om aktiviteten som er observert med immunterapi ikke er forårsaket bare av tilfeldighet, må vi også vurdere pasienter som mottar andre behandlinger. Data fra disse to pasientgruppene vil bli sammenlignet for å se hvilken behandling som er best.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ghazwan Al-Haidari

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1