Cristin-prosjekt-ID: 651271
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651271
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Blodtrykkets betydning for demens hos eldre

prosjektleder

Knut Hestad
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/316

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blodtrykkets betydning for demens hos eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet vil det bli undersøkt om blodtrykk og Apo Ee allele har betydning for demensutvikling hos eldre mennesker. Det vil bli hentet ut materiele fra databasen NorKog som omhandler personer med demens eller en mulig demensutvikling. Resultater fra ovennevnte vil bli sett i sammenheng med besvarelser på spørreskjemaer, nevropsykologiske tester, demensmarkører i spinalvæske og diagnoser. Prosjektet vil gi økt kunnskap om utvikling av demens hos eldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Knut Hestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1