Cristin-prosjekt-ID: 651273
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651273
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Flått og hjerteborreliose

prosjektleder

Harald Reiso
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/313

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2019 Slutt: 2. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flått og hjerteborreliose

Populærvitenskapelig sammendrag

Er det sannsynlig at alvorligere hjerterytmeforstyrrelser (eventuelt plutselig død/hjertedød) hos yngre er hyppigere i områder med flått enn i andre områder i Norge? (Bruk av registerdata i Dødsårsaksregisteret & Norsk pasientregister - NPR) Kan forbigående rytmeforstyrrelser (hjertebank i allmennpraksis) være tilsvarende? (Bruk av Kontroll & Utbetaling av HelseRefusjon - KUHR - data) 2. Hvis så, vil en slik mulig sammenheng skjerpe behandleres tanke på og utredning av borreliainfeksjon som årsak til hjertelidelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Reiso

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Frode Gallefoss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 2 av 2