Cristin-prosjekt-ID: 651442
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651442
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenlikning av effektivitet og sikkerhet ved bruk av Rekovelle mellom kort og lang protokoll ved in vitro fertilisering

prosjektleder

Erling Ekerhovd
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • Medicus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2455

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. februar 2019 Slutt: 13. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenlikning av effektivitet og sikkerhet ved bruk av Rekovelle mellom kort og lang protokoll ved in vitro fertilisering

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne prospektive randomiserte multisenterstudien er designet for å dokumentere eggstokk-responsen ved bruk av et individualisert FE 999049-dosingsregime for å stimulere eggstokkene ved in vitro fertilisering (IVF). Eggstokk-responsen i en gonadotropin-frigjørende hormon (GnRH)-agonistprotokoll (lang protokoll) vil bli sammenliknet med responsen ved en GnRH-antagonistprotokoll (kort protokoll). Studien vil beskrive virkningen av de to stimuleringsprotokollene på gjennomsnittlig antall oocytter (egg) hentet ut. Man vil se på gjennomsnittlig antall oocytter hos ulike pasientgrupper ut fra deres ovarialreserve. Ovarialreserven vurderes før behandlingen starter ved hjelp av en blodprøve - antimüllerhormon (AMH). Ved tidligere IVF-studier med FE 999049 for å stimulere eggstokkene har man kun anvendt GnRH-antagonistprotokoll. FE 999049-doseringsalgoritmen, som er basert på kroppsvekt hos pasienten og hennes serum AMH, har aldri tidligere blitt studert i en GnRH-agonistprotokoll.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Ekerhovd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Peter Fedorcsak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2