Cristin-prosjekt-ID: 651601
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651601
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetiske studier av inntekt for å forstå sosial ulikhet i helse

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/295

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetiske studier av inntekt for å forstå sosial ulikhet i helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Sosial ulikhet i helse eksisterer i alle land, men graden av ulikhet er forskjellig. Det er uklart hvordan helseforskjellene oppstår, og det er behov for bedre innsikt i overføing av sykdom og helse mellom generasjonene. Hvis man kan skille ut genetiske mekanismer fra miljøpåvirkninger, vil det være lettere å forstå sammenhengen mellom fattigdom og helse. Det foreliggende prosjektet er et internasjonalt samarbeid for å etablere genetiske risikoscore for inntekt, slik det tidligere er gjort for utdanning. Det benyttes GWAS (markørgener - SNPer) data fra eksisterende genotypinger i en rekke kohorter. Fra Norge skal det sendes aggregerte analysedata (ikke data på individnivå) til et senter i Amsterdam for en metaanalyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ronny Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2