Cristin-prosjekt-ID: 651606
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651606
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysioterapi vs kirurgisk dekompresjon ved lumbal spinal stenose

prosjektleder

Greger Lønne
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/283

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysioterapi vs kirurgisk dekompresjon ved lumbal spinal stenose

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en norsk randomisert kontrollert multisenterstudie som sammenlikner fysioterapi og kirurgisk behandling for lumbal spinal stenose (LSS). I retningslinjene anbefales 3 mnd. fysioterapi før vurdering til kirurgi. Det er imidlertid ikke entydige resultater i studier som sammenlikner disse metodene, dels pga. mangel på standardisert fysikalsk behandlingsprogram og dels pga. høy grad av crossover. Denne studien skal ha en veldefinert fysioterapiprogram og kort oppfølgingstid slik at man garanterer at programmet gjennomføres og at pasienten har muligheter for operasjon kort tid etter at fysioterapi er evaluert. Vi vil også sammenlikne det naturlige forløpet (3 mnd.) med fysioterapi, samt se om gruppen som har fått strukturert fysioterapi og som velger operasjon etterpå ev. får bedre resultat etter operasjon enn de som ikke gikk igjennom et slikt program først. Prosjektet består kun av kjente behandlingsformer, og utsetter ikke pasientene for eksperimentell behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Greger Lønne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Øysten Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Elisabeth Thornes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Martina Hansens Hospital

Sasha Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Rønnhaug Sulheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 5