Cristin-prosjekt-ID: 651610
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 651610
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

En klinisk fase II studie av Debio 1347 (oral selektiv pan-FGFR-hemmer) hos pasienter med kreftsykdom hvor det foreligger en endring (fusjon) i genet for FGFR1, FGFR2 eller FGFR3

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/300

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Biobank

 • Debiopharm International SA

  Referansenummer hos REK: 2019/300.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En klinisk fase II studie av Debio 1347 (oral selektiv pan-FGFR-hemmer) hos pasienter med kreftsykdom hvor det foreligger en endring (fusjon) i genet for FGFR1, FGFR2 eller FGFR3

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fase II basketstudie for å behandle pasienter med langtkommen kreftsykdom med den selektive pan-FGFR-hemmeren Debio1347 (studielegemiddel). Deltakelse i studien forutsetter at det foreligger en såkalt gen-fusjon av FGFR1, FGFR2 eller FGFR3. Studiens hovedformål er å studere effekt og sikkerhet av studielegemiddelet. Hovedendepunktet er responsrate målt i henhold til responskriterier ved kreftbehandling (RECIST v1.1)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Katarina Puco

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 2 av 2