Cristin-prosjekt-ID: 651751
Sist endret: 13. april 2019, 20:35

Cristin-prosjekt-ID: 651751
Sist endret: 13. april 2019, 20:35
Prosjekt

Skin pain in patients with psoriasis - an interview study with patients and clinicians

prosjektleder

Tone Marte Ljoså
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4790013223
Sted
Tone Marte Ljoså

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2013 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skin pain in patients with psoriasis - an interview study with patients and clinicians

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å få dypere innsikt i pasienters opplevelse av psoriasisrelatert hudsmerte. Det er ønskelig å undersøke pasienters og klinikeres erfaring med hudsmerte, hvorvidt hudsmerten er behandlingstrengende, faktorer som kan forverre eller lindre hudsmerte, og barrierer mot smertebehandling. Individuelle intervjuer utføres med ca15 pasienter som er innlagt ved hudavdeling for behandling av psoriasis. Fire fokusgruppeintervjuer med til sammen mellom 24-32 deltakere, vil utføres med sykepleiere og dermatologer som pleier og behandler pasienter med psoriasis. Systematic Text Condensation er metoden som blir brukt til å analysere data fra individuelle- og fokusgruppeintervjuer. Det finnes lite kunnskap om psoriasisrelatert hudsmerte og behandling av denne typen smerte. Økt forståelse og innsikt om temaet kan bidra til bedre lindrende behandling til pasienter med psoriasis og smerte i huden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Marte Ljoså

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Bondevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Astrid Klopstad Wahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Jon Anders Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF

Carr Eloise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Calgary
1 - 5 av 5