Cristin-prosjekt-ID: 651877
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 651877
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn

prosjektleder

Petur Juliusson
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/3276

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 1. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten har etterhvert fått journalsystemer som kan danne grunnlag for forskning om forekomst av helseproblemer og deres årsaksbakgrunn samt forebyggende tiltak. I løpet av de siste tre årene er det bygget opp et forpliktende samarbeid med Bergen kommune for å bidra til et kunnskapbasert forebyggende helsearbeid for barn og til at kommunen kan overholde sin lovpålagte plikt til overvåking av barn og unges helse. Det er nå utviklet et journalformat som er kvalitetssikret for vitenskaperlig bruk.Fra 2010 registreres alle de aktuelle helseopplysningene i Bergen kommune i et journalsystem med en sentral kommunal database (SKD). For forskningsfornmål søker vi om å koble denne databasen med Medisinsk fødselsregister(MFR). Det koblete datasettet vil bli anonymisert før analyse. Hvert årskull omfatter ca 3,200 barn.Det søkes om 4 delprosjekter: amming,vektutvikling,astma/atopi og karies.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Petur Juliusson

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1