Cristin-prosjekt-ID: 652013
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 652013
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risikofaktorer for seksuelle grenseoverskridelser/overgrep hos mennesker med psykisk utviklingshemming

prosjektleder

Bjørnar Hassel
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2297

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for seksuelle grenseoverskridelser/overgrep hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Populærvitenskapelig sammendrag

Noen mennesker med psykisk utviklingshemming har vansker med å forstå hva samtykke og personlige grenser innebærer, noe som kan føre til grenseoverskridende atferd og/eller kriminelle handlinger. Til Avdeling for nevrohabilitering, OUS, kommer personer med utviklingshemming bl.a. for å få hjelp med atferdsvansker, inkludert seksuelle atferdsvansker. I denne prosessen foretas nøye kartlegging av atferden og hvilke miljømessige, psykologiske og evnemessige faktorer som betinger den. Vi ønsker å gå gjennom journalopplysninger for å kunne finne faktorer som spesielt underbygger (eller motvirker) seksuell overgrepsatferd hos utviklingshemmete. Identifikasjon av slike faktorer kan brukes til målrettet å forsterke oppfølgingen av personer med slik atferd. Videre vil vi bruke denne kunnskapen i våre allerede etablerte kurstilbud for utviklingshemmete, deres familier og tjenesteytere for å hjelpe utviklingshemmete til å unngå å begå seksuelle overgrep.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørnar Hassel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peter Boje Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gøril Brevik-Svae

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Gerd Hilde Lunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »