Cristin-prosjekt-ID: 653065
Sist endret: 24. april 2019, 11:04

Cristin-prosjekt-ID: 653065
Sist endret: 24. april 2019, 11:04
Prosjekt

DIGIKUNN - Digitale læringsformer for en kunnskapbasert helsetjeneste

prosjektleder

Birgitte Espehaug
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIGIKUNN - Digitale læringsformer for en kunnskapbasert helsetjeneste

Populærvitenskapelig sammendrag

Kunnskapsbasert praksis betyr å ta beslutninger i fagutøvelsen som er informert av den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. En viktig målsetning for kunnskapsbasert praksis er at tiltak og tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre tas i bruk, og motsatt – at skadelige og ineffektive tiltak ikke tas i bruk eller avvikles. I prosjektet «Digitale læringsformer for en kunnskapsbasert helsetjeneste» (DIGIKUNN) vil vi utvikle et teknologistøttet læringsdesign for å fremme kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til implementering av forskningsbasert kunnskap i praksis. Ved å gjennomføre DIGIKUNN-prosjektet vil resultatet være et emne der de bærende elementene vil fremme aktive læringsformer hvor perspektiver og erfaringer fra praksisfeltet er integrert. Emnet representerer en videreutvikling av et eksisterende emne i masterstudiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskulen på Vestlandet, og i tillegg til at emnet digitaliseres, vil vi mer systematisk og i større omfang enn tidligere forankre samarbeidet med arbeidslivets representanter, her aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette for å sikre aktualitet og relevans for den praksis utdanningen og emnet retter seg mot. I sum ønsker vi å bedre kvaliteten på utdanningen, og tilby en utdanning som legger til rette for livslang læring og endringskompetanse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birgitte Espehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Hilde Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Knut Risnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Morten Morlandstø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Nina Rydland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »