Cristin-prosjekt-ID: 653086
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653086
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helsekonsekvenser av jobbusikkerhet

prosjektleder

Erling Barth
ved Institutt for samfunnsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2454

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsekonsekvenser av jobbusikkerhet

Populærvitenskapelig sammendrag

Det å være selvstendig næringsdrivende eller være ansatt i en midlertidig arbeidskontrakt er mer risikofylt enn å være ansatt i en fast arbeidskontrakt. Hvis selvstendig næringsdrivende ikke lykkes, innebærer dette variable, lave og usikre inntekter. I dette prosjektet undersøker vi potensielle helsekonsekvenser av jobbusikkerhet blant selvstendig næringsdrivende og personer i midlertidige arbeidskontrakter. Vi vil benytte data fra Arbeidskraftundersøkelser (LFS) med opplysninger om midlertidig ansettelse og selvstendig næringsdrivende i Norge. Disse dataene skal vi koble til informasjon om selvstendig næringsdrivende og korte arbeidsforhold fra registerdata. For å identifisere om personene har helseproblemer skal vi benytte reseptregisteret. Forløpsstudier som følger personer over tid er avgjørende for å få en bedre forståelse av hvordan jobbusikkerhet kan ha konsekvenser for individenes helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Marte Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Kristine von Simson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Ines Hardoy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning

Idunn Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5