Cristin-prosjekt-ID: 653242
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653242
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av tørre øyne blant finske arbeidstakere

prosjektleder

Vibeke Sundling
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/376

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av tørre øyne blant finske arbeidstakere

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke forekomst av tørre øyne og typer av tørre øyne blant ansatte ved Metropolia University of Applied Sciences. Studien har et tverrsnittdesign. Data skal samles inn gjennom bruk av elektronisk spørreskjema og klinisk undersøkelse av personer med symptomer på tørre øyne. Tørre øyne kan gi redusert livskvalitet og nedsatt arbeidskapasitet. Studien vil kunnskap om omfanget av tørre øyne blant universitets ansatte slik at man kan avdekke behov for undersøkelse og målrettet behandling for å sikre godt syn, og god synskvalitet og synshelse i arbeidslivet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibeke Sundling

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1