Cristin-prosjekt-ID: 653247
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653247
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese

prosjektleder

Istvan Zoltan Rigo
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/364

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese

Populærvitenskapelig sammendrag

Artrose i et ellers stabilt distalt radioulnar (DRU) ledd er ofte følge etter gjennomgått håndleddsbrudd, leddbåndskade eller generell leddsykdom. Intakt DRU ledd er viktig for normal vektoverføring fra hånden til underarm. Artrose i DRU ledd kan føre til smerter og begrenset underarmrotasjon. Standardprosedyre er reseksjon av ulnahode (Darrach’s prosedyre). Da blir det ikke lenger kontakt i affiserte leddflate, men noen pasienter kan oppleve smertefull kontakt eller instabilitet mellom underarmsknokler. Ved erstatning av ulnahodet med protese kan vektoverføringen og stabilitet i DRU leddet bli mindre affisert. Det er publisert flere studier med gode langtidsresultater etter både reseksjon og ulnahodeprotese, men disse har aldri vært sammenliknet, og det er usikkert hvilken som gir det beste kliniske resultat og færrest komplikasjoner. Målet med denne studien er å sammenlikne resultatene av Darrach’s prosedyre med ulnahode protese i en prospektiv, randomisert multisenter studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Istvan Zoltan Rigo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Jan-Ragnar Haugstvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Magne Røkkum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sondre Aanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eivind Strandenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »