Cristin-prosjekt-ID: 653389
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653389
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sporelementer i saliva

prosjektleder

Lars Björkman
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/606

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. april 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sporelementer i saliva

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gi kunnskap om sporelementer i spytt hos friske individer uten tannfyllinger. Vi vil analysere sporelementer i spytt hos personer som ikke har noen tannfyllinger og bruke som referanseverdier ved klinisk utredning av pasienter med mulig allergi mot tannmaterialer (disse pasientene inngår ikke i forskningsprosjektet).

Tittel

Trace elements in saliva

Populærvitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to provide knowledge regarding concentrations of trace elements in saliva in healthy individuals without dental fillings. We will analyze trace elements in saliva from volunteers who do not have any dental restorations and use as reference values in conjunction with clinical examinations of patients with possible allergy to dental materials (these patients are not included in the research project).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Björkman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kåre Hatleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Birgitte Lundekvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Johanna Svahn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4