Cristin-prosjekt-ID: 653620
Sist endret: 28. april 2019 14:26

Cristin-prosjekt-ID: 653620
Sist endret: 28. april 2019 14:26
Prosjekt

NordiskMatematikkUndervisningsSamarbeide(NOMUS)

prosjektleder

Inger Elin Lilland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 55585756
Sted
Inger Elin Lilland

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NordiskMatematikkUndervisningsSamarbeide(NOMUS)

Vitenskapelig sammendrag

NOMUS (NOrdisk MatematikkUndervisningsSamarbeide) ble etablert for å styrke de matematikkdidaktiske miljøene i Bergen og Aalborg gjennom jevnlige seminarer. Flere miljøer har siden blitt involvert. Det første NOMUS ble arrangert i Aalborg  i 1996 og er siden blitt fulgt opp i 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013,   2015, 2016 og nå 2018); på skift mellom Norge og Danmark.  

Fra og med 2011 er NOMUS ledet av Inger Elin Lilland (HVL) og Mikael Skånstrøm(VIAUC). Rune Herheim (HVL) og Kaj Sødergaard(VIAUC) er også deltakere i ledergruppen. 

 

Den grunnleggende ideen i NOMUS er fastholdt fra det første seminaret. Vi vil skape en seminarform som gir muligheter for fruktbare møter mellom matematikkundervisningens praksis og matematikkdidaktisk forskning. NOMUS er et forum der lærere og forskere bidrar. Lærere som er opptatt av å utvikle egen praksis drøfter erfaringer og utviklingsprosjekter og får mulighet til å være i dialog med forskere. NOMUS skal bidra til at matematikkdidaktiske teorier blir sett i sammenheng med fagets undervisningspraksis. Forskerne skal få mulighet til å diskutere sin forskning i interaksjon med ”praktikere” og andre forskere. NOMUS er et verksted der en legger fram uferdige prosjekter og prosjektideer, og får støtte og konstruktiv kritikk for å komme videre.

 

Dette idégrunnlaget preger den praktiske organiseringen  av NOMUS. Det er et lukket seminar hvor deltagerne inviteres personlig av arrangements­gruppen. Seminarene foregår over 4 dager. Antall deltagere er begrenset til ca. 30 personer, og en vesentlig del av det faglige programmet foregår i undergrupper med ca. 10 personer. Det betyr at der er svært gode muligheter for å skape tette faglige kontakter. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Elin Lilland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mikael Skånstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VIA University College

Kaj Østergaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VIA University College
Aktiv cristin-person

Rune Herheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4