Cristin-prosjekt-ID: 653752
Registrert av: REK Sist endret: 29. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 653752
Registrert av: REK Sist endret: 29. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan bruken av bredspektrede antibiotika på norske barn innlagt i sykehus reduseres?

prosjektleder

Christian Magnus Thaulow
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2373

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan bruken av bredspektrede antibiotika på norske barn innlagt i sykehus reduseres?

Populærvitenskapelig sammendrag

Økende bruk av antibiotika (og spesielt bedspektret antiboitka) er med på å fremme antibiotikaresistens, og norske barn bruker mye antibiotika. Vi ønsker å kartlegge om det er potensial for en reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika på norske barn innlagt i sykehus. Dette vil vi gjøre gjennom å analysere egenskaper til bakterier funnet i kroppsvæskene til norske barn de siste 5 år. I tillegg vil vi analysere bruken av bedsprektrede antibiotika for ulike indikasjoner fra en registrering som består av data fra 8 enkeltdagsregistreringer fordelt i tidsrommet 2015-2017 der de fleste sykehus i Norge har deltatt. Bruken av bredspektrede antibiotika vil bli vurdert opp mot tilgjengelige norske retninglinjer samt egenskapene vi finner hos bakteriene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Magnus Thaulow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Dag Berild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hege Salvesen Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Beate Horsberg Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Ragnhild Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »