Cristin-prosjekt-ID: 654124
Sist endret: 9. mars 2021, 12:43

Cristin-prosjekt-ID: 654124
Sist endret: 9. mars 2021, 12:43
Prosjekt

Vi bor! Velferdsteknologi i sosiale bo-tjenester

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.500.000
 • Husbanken
  Prosjektkode: 536.0/13584104
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 188928

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
9006 1469
Sted
Tobba Sudmann

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vi bor! Velferdsteknologi i sosiale bo-tjenester

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Vi bor!» skal utvikle kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan støtte personer med sammensatte rus- og psykiske helseutfordringer slik at de kan få tilgang til og beholde egnet bolig over tid. Kunnskapen som framkommer vil heve kunnskap og kompetansen om hvordan teknologi kan støtte og/eller forstyrre de sosiale bo-tjenestene, og samarbeidet mellom beboere, ansatte og øvrige helse- og velferdstjenester.  

Problemstillinger: 

1. Hvilke konkrete utfordringer har beboere med særskilte utfordringer og ansatte i de sosiale bo-tjenestenesom kan avhjelpes med velferdsteknologi? 

2. Hva er det som hemmer og fremmer implementering av velferdsteknologi i de sosiale bo-tjenestene og i boliger med individuell oppfølging?

3. Hvilke implisitte krav stiller velfersteknologi til beboere, bolig og ansatte med tanke på organisering, arbeidsfordeling, kunnskap og kompetanse?

Erfaringer og resultat fra prosjektet skal danne grunnlag for en veileder i av teknologi i sosiale bo-tjenester som vil bli publisert på  www.veiviseren.no .

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Vi bor!» skal utvikle kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan støtte personer med sammensatte rus- og psykiske helseutfordringer slik at de kan få tilgang til og beholde egnet bolig over tid. Kunnskapen som framkommer vil heve kunnskap og kompetansen om hvordan teknologi kan støtte og/eller forstyrre de sosiale bo-tjenestene, og samarbeidet mellom beboere, ansatte og øvrige helse- og velferdstjenester.  

Problemstillinger: 

1. Hvilke konkrete utfordringer har beboere med særskilte utfordringer og ansatte i de sosiale bo-tjenestenesom kan avhjelpes med velferdsteknologi? 

2. Hva er det som hemmer og fremmer implementering av velferdsteknologi i de sosiale bo-tjenestene og i boliger med individuell oppfølging?

3. Hvilke implisitte krav stiller velfersteknologi til beboere, bolig og ansatte med tanke på organisering, arbeidsfordeling, kunnskap og kompetanse?

Erfaringer og resultat fra prosjektet skal danne grunnlag for en veileder i av teknologi i sosiale bo-tjenester som vil bli publisert på  www.veiviseren.no .

Metode

Kritisk etnografi, Aksjonslæring, Samfunnsarbeid

 

Utstyr

Velferdsteknologi

Tittel

We are dwelling! Technology in supported housing

Populærvitenskapelig sammendrag

The project «We’re dwelling!» are developing knowledge about how welfare technology can support persons with complex health and social challenges related to substance use and/or mental health problems to gain access to and to keep a suitable dwelling over time. The knowledge gained will add to the existing body of knowledge om how technology can support or disturb supported housing, co-operation between dwellers and supported housing staff and other health and welfare personnel. 

Research questions:

1.Which specific challenges are facing dwellers with complex health and social challenges and staff in supported housing can be remedied with welfare technology?

2. Which drivers and barriers are affecting implementation of welfare technology in supported housing and individual support?

3. Which implicit demands do welfare technology pose on dwellers, staff and housing with regard to organization, work division, co-operation, knowledge and competency? 

Vitenskapelig sammendrag

The project «We’re dwelling!» are developing knowledge about how welfare technology can support persons with complex health and social challenges related to substance use and/or mental health problems to gain access to and to keep a suitable dwelling over time. The knowledge gained will add to the existing body of knowledge om how technology can support or disturb supported housing, co-operation between dwellers and supported housing staff and other health and welfare personnel. 

Research questions:

1.Which specific challenges are facing dwellers with complex health and social challenges and staff in supported housing can be remedied with welfare technology?

2. Which drivers and barriers are affecting implementation of welfare technology in supported housing and individual support?

3. Which implicit demands do welfare technology pose on dwellers, staff and housing with regard to organization, work division, co-operation, knowledge and competency? 

Metode

Critical ethnopraghy

Action learning

Community work

 

Utstyr

Welfare technology

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Liv Jorunn Solstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ingebjørg Træland Børsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Velferdsteknologi i sosiale botjenester.

Sudmann, Tobba Therkildsen. 2020, Digital Housing First-konferanse. HVLFaglig foredrag

Ingen armer, ingen kake.

Sudmann, Tobba Therkildsen; Solstad, Liv Jorunn; Bodin, Frode Tony. 2020, Klassekampen. HVLKronikk
1 - 2 av 2