Cristin-prosjekt-ID: 654138
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 654138
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

PROTECT Norge

prosjektleder

Ingelin Testad
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/478

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. desember 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PROTECT Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

PROTECT Norge er en web-basert studie med et longitudinelt design hvor studiedeltakere på årlig basis over en periode på 5 år oppgir informasjon om livsstil, psykologisk helse og medisinske forhold. Dessuten vil deltakerne gjennomføre tester som måler hjernens ytelse og evner på områder som blant annet hukommelse og resonering. Alle disse testene kan gjøres hjemme ved å logge på studiens webside. Studiedeltakerne vil også i studieforløpet avgi DNA via en selvadministrert spyttprøve. 2500 personer over 50 år som er bosatt i Norge vil bli invitert til å delta i studien forutsatt at de er bosatt i Norge, ikke har en demensdiagnose og har tilgang på en datamaskin eller et nettbrett med internett-tilgang. Målet med studien er å utvikle kunnskap om hjernens aldringsprosess og hjernehelse, samt å understøtte fremtidig forskning som har direkte relevans til studiens formål.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingelin Testad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Martha Therese Gjestsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Jon Arild Aakre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3