Cristin-prosjekt-ID: 654647
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 654647
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Maskinlæring for å assistere radiologer i Mammografiprogrammet, del 1

prosjektleder

Solveig Hofvind
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2574

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 28. februar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Maskinlæring for å assistere radiologer i Mammografiprogrammet, del 1

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmålsetting er å kombinere automatisk analyse med radiologisk ekspertise, ved å integrere et maskinlæringssystem i tydingen av screeningmammogrammer. I dag bruker radiologer mye tid på å tyde mammogrammer til friske kvinner. Ved å benytte maskinlæring i tydeprosessen kan screeningprosessen effektiviseres og arbeidsmengden til radiologene reduseres, slik at de kan bruke mer tid på kvinner med mistanke om brystkreft. Prosjektet vil gjennomføres i to deler: Del 1 er en retrospektiv studie hvor programvaren testes på screeningundersøkelser som allerede er gjennomført og hvor resultatet testes opp mot radiologenes tyderesultater. Dersom det viser seg at systemet ikke har en dårligere tydeevne enn radiologer vil vi gjennomføre Del 2, hvor kvinner som møter i Mammografiprogrammet vil bli forespurt om deltakelse i en randomisert kontrollert studie hvor de blir tilbudt screening med vanlig tyding eller med vanlig tyding pluss maskinlesing. Endringsmelding vil bli sendt REK.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Hofvind

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Camilla Flåt Aglen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Anders Skyrud Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Åsne Sørlien Holen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Silje Sagstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »