Cristin-prosjekt-ID: 655192
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 655192
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan går det med pasientene? Implementering av strukturert fysisk trening for ruspasienter: Implikasjoner for behandlingsutfall, livsmestring, psykisk- og fysisk helse.

prosjektleder

Grete Flemmen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/501

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan går det med pasientene? Implementering av strukturert fysisk trening for ruspasienter: Implikasjoner for behandlingsutfall, livsmestring, psykisk- og fysisk helse.

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er økt kunnskap om utfall av rusbehandling etter at strukturert fysisk trening er innført som en obligatorisk del av behandlingsprogrammet. Et utvalg samtykkekompetente voksne pasienter som starter i døgnbehandling følges frem til ett år etter utskrivning. Det vil være fire målepunkter (T1-4); ved oppstart og avslutning av døgnbehandling, 3 og 12 måneder etter endt behandling. Vi innhenter bakgrunnsopplysninger fra journal. Opplysninger om motivasjon, psykisk helse, livskvalitet og tilfredshet med behandlingstilbudet innhentes ved standardiserte spørreskjema. Den fysiske helsen måles med fysiske tester av muskulær styrke, maksimalt oksygenopptak og blodtrykk. Gjennom intervjuundersøkelser 3 måneder og ett år etter utskrivelse kartlegges russituasjon, fysisk- og psykisk helse helse og livskvalitet, bruk av helsetjenester, samt grad av sosial tilpasning. Studien vil kunne være et viktig bidrag i utviklingen av et behandlingstilbud som er tilpasset pasientenes sammensatte behov.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Flemmen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1