Cristin-prosjekt-ID: 655193
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 655193
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Postoperativ Fatigue

prosjektleder

Torkjell Nøstdahl
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/507

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Postoperativ Fatigue

Populærvitenskapelig sammendrag

Kvalme, oppkast og "fatigue" (uttalt tretthet) er et problem etter generell anastesi ved operasjoner. Datainnsamling og databearbeiding med tilgang til personidentifikasjon ble gjennomført innen utgangen av forrige konsesjon, 31/12 2012. Prosjektet ble betydelig forsinket bl.a. pga alvorlig sykdom, men bearbeiding av data etter 2012 har foregått med avidentifiserte filer. Prosjektet har hatt tre hovedmålsettinger: 1. Validering av måleinstrumenter for vurdering av fatigue. 2. Identifisering av hva som bør settes som klinisk relevant "cut-off verdi" ved måling av "fatigue". 3. En randomisert studie for sammenligning av to anestesimidler med tanke på bivirkningene kvalme, oppkast og "fatigue". Alle delprosjektene er gjennomført og publisert i vitenskapelige tidsskrift. Spesifikt er det ikke planlagt ytterligere legemiddelutprøving i tidsrommet for ny søknad om REK-godkjenning. (ref. tidligere REK godkjenning 2009/2171).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torkjell Nøstdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Johan C Ræder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tomm Bernklev

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Olav M Fredheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4