Cristin-prosjekt-ID: 655549
Sist endret: 13. mai 2019, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 655549
Sist endret: 13. mai 2019, 13:53
Prosjekt

Kvalitetssikring og evaluering av overvåkingen av Lyme borreliose i Norge

prosjektleder

Solveig Jore
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitetssikring og evaluering av overvåkingen av Lyme borreliose i Norge

Tittel

Treatment and diagnostics of Lyme borreliosis in Norwegian hospitals

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Jore

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1