Cristin-prosjekt-ID: 655552
Sist endret: 13. mai 2019, 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 655552
Sist endret: 13. mai 2019, 14:17
Prosjekt

Kartlegging av behandlingsrutiner for Lyme borreliose i norske sykehus

prosjektleder

Solveig Jore
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av behandlingsrutiner for Lyme borreliose i norske sykehus

Tittel

Quality assurance of data on Lyme borreliosis in the Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases (MSIS) and the Norwegian Patient Registry (NPR)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Jore

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1