Cristin-prosjekt-ID: 656271
Sist endret: 16. mai 2019, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 656271
Sist endret: 16. mai 2019, 13:55
Prosjekt

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

prosjektleder

Einar Heldal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 2521

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Overvåking • Tuberkulose • Dødelighet • Død

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
97517465
Sted
Einar Heldal

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

Populærvitenskapelig sammendrag

Fortsatt dør pasienter av eller med tuberkulose (TB) i Norge til tross
for at vi har hatt effektiv behandling siden 1950: ca. 500 i perioden
1996-2015 ifølge Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Meldingssystemet
for infeksjonssykdommer (MSIS). Samtidig har antallet TB-pasienter,
andelen utenlandsfødte pasienter og multiresistent TB økt. Mer
presise tall og ny kunnskap trengs derfor om faktorer som kan forklare
hvorfor pasienter dør av eller med TB i Norge: oppsøker pasientene
helsevesenet for seint, er ikke helsepersonell årvåkne eller er
diagnosen vanskelig å stille? Folkehelseinstituttet har sammenstilt TBdata
fra DÅR og MSIS og klinikere i alle landets helseregioner vil
gjennomgå pasientenes journaler. Målet med studien er å øke
kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne
forebygge slike dødsfall i fremtiden. Studien vil se på trender i hvor
mange som dør og kartlegge omfang og risikofaktorer for død hos
disse pasientene, forårsaket av tuberkulosen eller andre sykdommer.

Vitenskapelig sammendrag

Fortsatt dør pasienter av eller med tuberkulose (TB) i Norge til tross
for effektiv behandling siden 1950: ca. 500 i perioden 1996-2015 ifølge
Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Meldingssystemet for
infeksjonssykdommer (MSIS). Samtidig har antallet TB-pasienter,
andelen utenlandsfødte pasienter og multiresistent TB økt. Mer
presise tall og ny kunnskap trengs derfor om kliniske, mikrobiologiske
og demografiske faktorer som kan forklare hvorfor pasienter dør av
eller med TB i Norge: oppsøker pasientene helsevesenet for seint, er
ikke helsepersonell årvåkne eller er diagnosen vanskelig å stille?
Folkehelseinstituttet har sammenstilt TB-data fra DÅR og MSIS og
klinikere i alle landets helseregioner vil gjennomgå pasientenes
journaler. Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos TB
pasienter i Norge for å kunne iverksette forebyggende tiltak ved å
studere trender i mortalitet og letalitet og å kartlegge omfang og
risikofaktorer for død forårsaket av TB sykdom og ikke-TB relatert
sykdom .

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1