Cristin-prosjekt-ID: 656282
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 656282
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse, rus og somatikk

prosjektleder

Lars Lien
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/674

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse, rus og somatikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å beskrive mønstre og forløp av somatiske sykdommer hos pasienter med stoffmisbrukslidelser (SUD) og/eller psykiske lidelser. Prosjektet tar også sikte å undersøke bruken av medisinsk og psykiatrisk tjenester blant disse pasientene. Forskningsdesignet er basert på registrer data ved å koble informasjon fra norsk pasientregister (NPR) og registerdata fra Statistisk sentralbyrå. Studien vil omfatte alle juridisk beboere registrert fra 2008 til 2016. Forskningsresultatene vil gi mer kunnskap om hvordan den lav levealder for mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblemer kan bli bedret på grunn av innsikt i mønstre og forløp for somatiske sykdom og bruk av helsetjenesten. Det vil også forbedre koordineringen av omsorgen for den somatiske helsen til pasienter med psykiske lidelser og avhengighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Dawit Shawel Abebe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2