Cristin-prosjekt-ID: 659107
Sist endret: 15. august 2019 14:42

Cristin-prosjekt-ID: 659107
Sist endret: 15. august 2019 14:42
Prosjekt

Sharing incident and threat information for common situational understanding (INSITU)

prosjektleder

Bjørn Erik Munkvold
ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295848

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap • Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Bjørn Erik Munkvold

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. juni 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sharing incident and threat information for common situational understanding (INSITU)

Populærvitenskapelig sammendrag

INSITU skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører.

 

Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen effektivt kan innhentes og kombineres, og hvilke behov som eksisterer for informasjonsdeling mellom de ulike aktørene som samhandler i en krisesituasjon. De forskjellige etatene bruker også ulike begreper, noe som utfordrer effektiv krisekommunikasjon og koordinering av ressurser. Videre mangler det standardisering av digitale karttjenester som støtter tverretatlig samarbeid i beredskap og krisehåndtering.

 

INSITU vil utvikle løsninger for å etablere en felles situasjonsforståelse ved komplekse operasjoner som krever samarbeid mellom flere aktører. Dette vil omfatte systematisk kartlegging av informasjonskilder og hvilken informasjon som er kritisk å dele i ulike faser av en krisesituasjon. I tillegg vil prosjektet utvikle prosedyrer og tilhørende verktøystøtte for rask innhenting og sammenstilling av informasjon. Som del av arbeidet vil prosjektet bidra til harmonisering av begrepsbruk mellom etatene, for å sikre effektiv kommunikasjon. Et kartgrensesnitt skal utvikles for samordning av informasjon fra ulike digitale kartressurser, som grunnlag for et felles situasjonsbilde. Denne løsningen vil også kunne brukes ved evaluering og læring fra hendelser og øvelser.

 

Partnerne i INSITU har tverrfaglig ekspertise innenfor krisehåndtering, informasjonssystemer, GIS, samhandling og harmonisering av terminologi. I tillegg deltar en omfattende referansegruppe med aktører som har ansvar for forskjellige områder innen samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet vil vektlegge å involvere sluttbrukere gjennom workshops med referansegruppen, samt validering av prosjektets resultater ved beredskapsøvelser og diskusjon med brukerne.

Tittel

Deling av hendelse- og trusselinformasjon for å oppnå delt situasjonsforståelse (INSITU)

Populærvitenskapelig sammendrag

INSITU skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører.

 

Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen effektivt kan innhentes og kombineres, og hvilke behov som eksisterer for informasjonsdeling mellom de ulike aktørene som samhandler i en krisesituasjon. De forskjellige etatene bruker også ulike begreper, noe som utfordrer effektiv krisekommunikasjon og koordinering av ressurser. Videre mangler det standardisering av digitale karttjenester som støtter tverretatlig samarbeid i beredskap og krisehåndtering.

 

INSITU vil utvikle løsninger for å etablere en felles situasjonsforståelse ved komplekse operasjoner som krever samarbeid mellom flere aktører. Dette vil omfatte systematisk kartlegging av informasjonskilder og hvilken informasjon som er kritisk å dele i ulike faser av en krisesituasjon. I tillegg vil prosjektet utvikle prosedyrer og tilhørende verktøystøtte for rask innhenting og sammenstilling av informasjon. Som del av arbeidet vil prosjektet bidra til harmonisering av begrepsbruk mellom etatene, for å sikre effektiv kommunikasjon. Et kartgrensesnitt skal utvikles for samordning av informasjon fra ulike digitale kartressurser, som grunnlag for et felles situasjonsbilde. Denne løsningen vil også kunne brukes ved evaluering og læring fra hendelser og øvelser.

 

Partnerne i INSITU har tverrfaglig ekspertise innenfor krisehåndtering, informasjonssystemer, GIS, samhandling og harmonisering av terminologi. I tillegg deltar en omfattende referansegruppe med aktører som har ansvar for forskjellige områder innen samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet vil vektlegge å involvere sluttbrukere gjennom workshops med referansegruppen, samt validering av prosjektets resultater ved beredskapsøvelser og diskusjon med brukerne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Erik Munkvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

Mikael Snaprud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder

Tomasz Opach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sofie Pilemalm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Linköpings universitet

Deborah Bunker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Sydney
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sharing incident and threat information for common situational understanding.

Munkvold, Bjørn Erik; Radianti, Jaziar; Rød, Jan Ketil; Opach, Tomasz; Snaprud, Mikael; Pilemalm, Sofie; Bunker, Deborah. 2019, Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. TINGTUN, LIU, NTNU, UIA, SYDNEYVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1