Cristin-prosjekt-ID: 659110
Sist endret: 7. juni 2019, 08:15

Cristin-prosjekt-ID: 659110
Sist endret: 7. juni 2019, 08:15
Prosjekt

Risikofaktorer for sykdom, svangerskapsutfall og årsaksspesifikk dødelighet

prosjektleder

Randi Marie Selmer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Hjerte- og karsykdom • Risikofaktorer • Kreft • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Hjerte og kar

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
21078215
Sted
Randi Marie Selmer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mai 2006 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for sykdom, svangerskapsutfall og årsaksspesifikk dødelighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å studere sammenhengen mellom ulike risikofaktorer registrert i helseundersøkelsene 1972-2003, sosioøkonomiske forskjeller fra offisiell statistikk og senere sykdom og dødelighet av ulike årsaker. Vi vil studere årsakene til de store folkehelsesykdommene , herunder betydningen av røyking, hormoner, kosthold, fysisk aktivitet, høyde og vekt, diabetes, snus osv, sett i relasjon til sosioøkonomiske forhold og helsetjenestetilbud». I opprinnelig prosjektbeskrivelse er det listet opp en rekke problemstillinger som vi ønsker å svare på.

Flg problemstillinger er fortsatt under arbeid:   

 Røyking, kaffekonsum, fysisk aktivitet, høyde, kroppsmasseindeks og kreft og årsakspesifikk dødelighet. Et nytt underprosjekt er opprettet: «Sammenhengen mellom fysisk aktivitet i arbeid og fritid og dødelighet og kreft.»

Metode

Prosjektet er basert på data fra regionale helseundersøkelser, kreftregisteret, dødsårsaksregisteret, Folkeregistret og data fra Folke- og boligtellingene

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Marie Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Knut Eirik Dalene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Sidsel Graff-Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »